บริการเสริม
นอกจากบริการแบบสอบถามออนไลน์ SurveyCan ด้วยเครื่องมือที่ทำให้คุณสร้างและใช้งานแบบสอบถามได้อย่างง่ายดายแล้ว ทีมงานมืออาชีพจาก SurveyCan ยังพร้อมตอบสนองความต้องการอื่นๆของคุณ และนี่คือตัวอย่างของบริการเสริมที่ทีมงานของเราพร้อมตอบโจทย์ของคุณ หากคุณมีความสนใจหรือต้องการแจ้งรายละเอียดความต้องการเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทันที
บริการออกแบบและสร้างแบบสอบถาม

หากคุณมีหัวข้อในใจ หรือมีแบบสอบถามในใจ แต่ไม่ถนัดสร้างแบบสอบถามเอง เราสามารถออกแบบให้คุณได้ ทั้งออกแบบข้อคำถาม หรือการออกแบบ Theme ให้เข้ากับอัตลักษณ์บริษัทของคุณ พร้อมทั้งให้คำแนะนำถึงการสร้างแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการออกแบบแบบสอบถามสำหรับการสำรวจการพัฒนาองค์การ

บริการออกแบบและสร้างแบบสอบถาม
บริการวิเคราะห์ผลและจัดทำรายงาน

เครื่องมือ SurveyCan นั้นมีฟีเจอร์การรายงานผล สร้างกราฟสำหรับคุณ แต่หากคุณต้องการรายงานในรูปแบบพิเศษ กราฟเฉพาะแบบ สร้างขึ้นเพื่อข้อมูลเฉพาะทาง เราสามารถช่วยคุณได้ เพียงบอกความต้องการรูปแบบรายงานที่คุณต้องการ เหมือนที่ลูกค้าของเราหลายๆคนได้ใช้บริการมาแล้ว

บริการวิเคราะห์ผลและจัดทำรายงาน
บริการจัดส่งอีเมลให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมติดตามผล

การทำแบบสอบถามจะไม่สำเร็จได้เลยถ้าคุณไม่มีผู้ตอบ เราสามารถช่วยคุณส่งอีเมลให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากๆได้ พร้อมทั้งรายงานสถานะการส่งอีเมลแบบละเอียด การออกแบบอีเมล(แบบ HTML)ให้ได้ในรูปแบบที่คุณต้องการ และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คำในอีเมล เพื่อให้ผู้รับสนใจมากยิ่งขึ้นและอีเมลไม่ไปอยู่ใน junk ของผู้รับ ตัวอย่างวิธีปรับปรุงอีเมลเชื้อเชิญให้ตอบแบบสอบถาม

บริการจัดส่งอีเมลให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมติดตามผล
บริการอบรมการใช้งาน

SurveyCan เป็นเครื่องมือที่เพียบพร้อมด้วยฟีเจอร์ที่สำคัญในการทำแบบสอบถามหรือแบบฟอร์มออนไลน์ แต่เราทราบว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาทดลองใช้เพียงพอ ทางเรามีบริการอบรมวิธีการใช้งานอย่างละเอียดให้กับคุณ บุคลากรของคุณ หรือลูกค้าของคุณ ทั้งเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว นอกและในสถานที่ ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมเพื่อภาครัฐ

บริการอบรมการใช้งาน
บริการแบบเบ็ดเสร็จ

มีโปรเจ็คที่ต้องการสำรวจ หรือวิจัยจากกลุ่มคนหมู่มาก แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีเวลาหรือไม่มีบุคลากรด้านนี้โดยเฉพาะ เราสามารถช่วยคุณได้ด้วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Solution) ตั้งแต่การแปลงสมมุติฐานเป็นแบบสอบถาม การเผยแพร่แบบสอบถาม การสรุปรวบรวมผลและวิเคราะห์ผล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในขั้นตอนนี้ เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตัวอย่างขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของคุณ

บริการแบบเบ็ดเสร็จ
บริการพัฒนาต่อยอดตามความต้องการ

มีความต้องการข้อคำถามแบบพิเศษ ต้องการเชื่อมโยงข้อมูล เชื่อมโยงระบบ การเพิ่มความปลอดภัย การจำกัดการเข้าของผู้ตอบด้วยการล็อกอิน หรือความต้องการที่คุณสามารถร้องขอได้เอง เพียงเข้ามาคุยกับเรา หรือให้เราเข้าไปนำเสนอ กรุณาติดต่อเรา

บริการพัฒนาต่อยอดตามความต้องการ
ติดต่อเรา