Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม > เว็บฟอร์มและแบบฟอร์มออนไลน์

เว็บฟอร์มและแบบฟอร์มออนไลน์ / Web Form and Online Form

SurveyCan นอกจากนำมาใช้สร้างแบบสำรวจหรือแบบสอบถามแล้วนั้น ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก และ้ที่สำคัญสามารถจัดการได้เอง โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ด้าน IT หรือมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมเลย

ทางทีมงานได้จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์มที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้แบบฟอร์มเหล่านี้สามารถ embed เข้ากับเว็บไซต์ของบริษัทหรือองค์กรได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

แบบฟอร์มแนะนำติชม / Feedback Formให้ผู้รับบริการของเราสามารถส่งคำแนะนำติชมต่าง ๆ ผ่านช่องทางบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือองค์กรได้อย่างง่ายดาย

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มติดต่อเรา / Contact Us Form


แบบฟอร์มติดต่อเรา สามารถให้ผู้ที่อยากส่งข้อมูลในการติดต่อ สามารถส่งผ่านได้ทางหน้าเว็บ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อจากเดิมเพียงแค่อีเมล์หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์มแบบฟอร์มรับสมัครงาน / Job Application Formนอกจากการจัดส่งข้อมูลการรับสมัครงานผ่านทางอีเมล์หรือไปรษณีย์นั้น ตรงนี้สามารถเพิ่มความสะดวกในการรับข้อมูลจากผู้สมัครงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ และยังสามารถระบุข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดส่งกลับได้ด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์ม


แบบฟอร์มลงทะเบียน / Registration Form


กรอกข้อมูลลงทะเบียนสำหรับงานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะภายในหรือนอกองค์กร ได้ง่ายและสามารถนำลิงค์ไปเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์มแบบฟอร์มการจอง / Reservation Formไม่ว่าจะเป็นการจองห้องประชุม จองรถ หรือจองเวลานัด ต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล / Data Collection Form


ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนขอเพียงแค่มีเครือข่ายให้เชื่อมต่อ การจัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์มติดต่อทีมงาน