Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบฟอร์มแนะนำติขม / Feedback Form

ไม่ว่าเราจะให้บริการลูกค้าประเภทใดก็ตาม หากมีช่องทางให้ลูกค้าสามารถแนะนำติชมเราได้ ก็จะทำให้เราสามารถนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงงานบริการเราให้ดีขึ้นได้

หากลูกค้าของคุณสามารถกรอกคำแนะนำติชมได้ง่ายขึ้น คุณก็จะได้รับข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย การเผยแพร่ก็สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ บล๊อก หรือจะเผยแพร่ผ่าน QR Code ก็ได้

แบบฟอร์มแนะนำติขม / Feedback Form

ตัวอย่างแบบฟอร์มออนไลน์

แบบฟอร์มแนะนำติขม / Feedback Form

  • - ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น
  • - สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
  • - ปรับปรุงบริการให้ดีึ้ได้ง่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์มจริง


ตัวอย่างผลลัพธ์ของแบบสอบถามที่จัดสร้างด้วย SurveyCan สามารถดูได้ที่ ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจลูกค้า (Consumer Survey)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจนำแบบฟอร์มออนไลน์มาใช้งาน และต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ support@surveycan.com หรือ โทร. 02-583-9992 # 1535

ติดต่อทีมงาน