Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจทางการศึกษา > แบบประเมินการอบรม / Course Evaluation

แบบประเมินการอบรม / Course Evaluation

คุณทราบความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม หรือนักเรียนของคุณแล้วหรือยัง พวกเขาพอใจกับการเีรียนการสอนมากแค่ไหน และคุณอยากปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่

แบบประเมินการเรียนการสอน หรือคอร์สอบรมใด ๆ สามารถทำได้ระหว่างการดำเนินการอบรม คำถามที่สามารถใช้ถามผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นลักษณะแบบ Rating Scale โดยให้ระบุระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านจากมากไปน้อย น้อยไปมาก เป็นต้น SurveyCan มีประเภทคำถามหลากหลายประเภทให้เลือกนำไปใช้ หรือคุณอาจจะสร้างแบบประเมินได้โดยใช้ ชุดคำถามพร้อมใช้ หรือ Template ที่มีอยู่ก็ได้

ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบสำรวจทางการศึกษา / Education Survey

  • - วัดระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านได้ง่าย
  • - ประเมินได้บ่อยครั้ง
  • - ใช้คำถามปลายเปิดสำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ
  • - ดูรายงานสรุปได้ทันทีผ่านระบบ

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบสอบถามจริง


ตัวอย่างผลลัพธ์ของแบบสอบถามที่จัดสร้างด้วย SurveyCan สามารถดูได้ที่ ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจลูกค้า (Consumer Survey)

หากอยากให้ทางเราช่วยเพิ่มเติมในการออกแบบตัวแบบสอบถาม สามารถติดต่อมาได้ที่ support@surveycan.com หรือ โทร. 02-583-9992 # 1535 เรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลาค่ะ

ติดต่อทีมงาน