Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจลูกค้า > แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ / Product Survey

แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ / Product Survey

การผลิตผลิัตภัณฑ์หรือสินค้าใด ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มคนให้ถูกนั้น ย่อมส่งผลถึงความสำเร็จในธุรกิจของคุณ คำถามก็คือตอนนี้คุณรู้จักผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคุณดีแค่ไหน? คุณเข้าใจเรื่อง brand positioning ของสินค้าคุณหรือไม่ สินค้าที่ออกมาจำหน่ายตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าหรือไม่ วันนี้และวันข้างหน้าลูกค้าคุณมีความคาดหวังในเรื่องคุณสมับติสินค้าอย่างไร มีความพอใจกับการตั้งราคาและโปรโมชั่นแล้วหรือไม่ คำถามเหล่านี้คุณสามารถวิเคราะห์ได้จากผลการสำรวจกลุ่มลูกค้า คุณจะสามารถได้ความคิดเห็นที่สำคัญ เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ ขยายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

SurveyCan เป็นเครื่องมือสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณสามารถได้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคุณได้สะดวก ประหยัดยิ่งขึ้น คุณสามารถดูคุณสมบัติพิเศษของ SurveyCan ได้ที่นี่

ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบสำรวจสินค้า Product Survey

  • - สร้างโอกาสในการแข่งขันได้มากขึ้น
  • - ปรับปรุงสินค้าได้อย่างมั่นใจ
  • - วิเคราะห์ช่องทางในการตลาดได้ดีขึ้น
  • - ลูกค้าคิดอย่างไรกับสินค้า/บริการของคุณ

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบสอบถามจริงการรายงานผล

ตัวอย่างรายงานแบบสำรวจสินค้า

  • - รวดเร็วด้วยการรายงานผล Real-Time
  • - กรองข้อมูลได้ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ
  • - ไม่ต้องมีการทำ Data Inputting
  • - Export ข้อมูลแบบ Excel และ SPSS
  • - ดูภาพรวมผลด้วยกราฟอย่างสะดวก

คุณสามารถใช้ Template ของคำถามและรูปแบบ ที่ SurveyCan มีให้เลือกใช้ หรือสามารถปรับแต่งเองได้ตามต้องการ

ติดต่อทีมงาน