Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม > เว็บฟอร์มและแบบฟอร์มออนไลน > แบบฟอร์มรับสมัครงาน / Job Application Form

แบบฟอร์มรับสมัครงาน / Job Application Form

เปลี่ยนจากการส่งข้อมูลทางเมล์ มาเป็นแบบฟอร์มในการรับสมัครงาน จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ต้องการได้ อีกทั้งทำให้การคัดเลือกหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการได้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มรับสมัครงานได้ตรงใจได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถใส่โลโก้บริษัทไปยังหน้าแบบฟอร์มออนไลน์เองนี้ก็ได้ และนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคุณเอง หรือส่งผ่านอีเมล์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ หากคุณต้องการให้ทางเราช่วยในการจัดส่งหรือออกแบบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้้ ที่นี่

ตัวอย่างแบบฟอร์มออนไลน์

แบบฟอร์มรับสมัครงาน / Job Application Form

  • - สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย
  • - คัดแยกผู้ผ่านคุณสมบัติและผู้ไม่ผ่านได้รวดเร็ว
  • - เผยแพร่ได้ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทได้โดยตรง
  • - หรือนำลิงค์ไปเผยแพร่ยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็ได้

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์มจริง


ตัวอย่างผลลัพธ์ของแบบสอบถามที่จัดสร้างด้วย SurveyCan สามารถดูได้ที่ ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจลูกค้า (Consumer Survey)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจนำแบบฟอร์มออนไลน์มาใช้งาน และต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ support@surveycan.com หรือ โทร. 02-583-9992 # 1535

ติดต่อทีมงาน