Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล / Data Collection Form

การจัดสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาจะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป ด้วยการนำเข้าข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บผ่านแบบฟอร์ม เราจะได้ฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเป็นระเบียบ สามารถนำออกมาใช้แบบ Excel หรือดูผ่านระบบได้โดยตรงก็ได้ เช่นสามารถนำมาจัดเก็บในเรื่องต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

  • - จัดเก็บข้อมูลของผู้มาใช้บริการ
  • - จัดเก็บข้อมูลรถที่วิ่งผ่านถนนสายหนึ่ง ๆ
  • - จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในสถานพยาบาล
  • - จัดเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง

ตัวอย่างแบบฟอร์มออนไลน์

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล  / Data Collection Form

  • - จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ
  • - นำมาออกรายงานผ่านระบบแบบกราฟฟิคได้
  • - กรองข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อได้ง่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์มจริง


ตัวอย่างผลลัพธ์ของแบบสอบถามที่จัดสร้างด้วย SurveyCan สามารถดูได้ที่ ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจลูกค้า (Consumer Survey)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจนำแบบฟอร์มออนไลน์มาใช้งาน และต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ support@surveycan.com หรือ โทร. 02-583-9992 # 1535

ติดต่อทีมงาน