Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจสำหรับภาครัฐ > แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรภาครัฐ / Government Personnel Satisfaction Survey

แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรภาครัฐ / Government Personnel Satisfaction Survey

ทรัพยากรบุคคลในองค์กรทุกองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ แต่ในบางองค์กรการบริหารรจัดการทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียว การเข้าถึงเข้าใจบุคลากรในหน่วยงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทำอย่างไรถึงจะเก็บรักษาคนดี ๆ ไว้ในองค์กรได้ระยะยาว ทำอย่างไรถึงจะทำให้คนในองค์กรมีความสุข มีความตั้งใจและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น คงเป็นโจทย์ที่สำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรควรตระหนัก

แล้วบุคลากรในองค์กรของเรานั้นคิดอย่างไร ? การที่จะเข้าถึงและเข้าใจได้นั้น คงมีหลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีหนึ่งที่ใช้กันแพร่หลายในองค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ก็คือการจัดทำแบบสำรวจ และการทำแบบสำรวจแบบออนไลน์หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สะดวก รวดเร็วมากขึ้นด้วย

ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบสำรวจสินค้า Product Survey

  • - ทราบความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร
  • - เข้าถึงความคิดเห็นของบคุลากรได้ดี
  • - รวบรวมข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว
  • - บริหารทรัพยากรบุคคลได้มีประสิทธิภาพ
  • - ทำอย่างไรให้บุคลากรรักองค์กร

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบสอบถามจริง


ตัวอย่างผลลัพธ์ของแบบสอบถามที่จัดสร้างด้วย SurveyCan สามารถดูได้ที่ ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจลูกค้า (Consumer Survey)

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการสำรวจในองค์กรภาครัฐคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม หากท่านคิดว่า SurveyCan จะมีส่วนช่วยท่านและหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อมาได้ที่ support@surveycan.com หรือ โทร. 02-583-9992 # 1535 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ติดต่อทีมงาน